Literatura e Pintura

Literatura e Pintura

Gallery poeta
FRANCISCO AÑÓN PAZ

Este poeta, precursor do rexurdimento, é, sen dúbida, a figura máis relevante de Outes.

Gallery arximiro2
ARXIMIRO SUÁREZ

Pintor nado en Outes.