Pazos

O pazo da Serra

Situado no centro da Serra de Outes, é de propiedade privada e localízase a carón da ponte. Foi construído a partir da antiga fortaleza medieval, da que só fican dúas paredes. Nunha delas, a que dá ao sur, consérvase un arco de medio punto con grandes doelas de pedra; na outra fachada que dá cara á estrada, loce un escudo abrazado por unha serea dos Mariño e na que se distinguen, ademais das ondas dese mesmo apelido, os emblemas de Soutomaior, Zúñiga e Lobeira. 

O pazo de Añón

Encóntrase no lugar de Boel, é de propiedade privada e é un dos escasos exemplos de arquitectura barroca conservados en toda a bisbarra, século XVII. Destaca a rexa fachada de cadeirado presidida por un balcón con balaustrada ao que se accede por unha escalinata de pedra. 

O pazo do Tambre

Está situado no lugar do Enxido, parroquia de Cando. Atribuído a Antonio Palacios, esta grandiosa casa-pazo ten unha fachada precedida dunha monumental escalinata sobre arco, baixo un elegante balcón apoiado sobre columnas. Nos extremos da edificación podemos contemplar dous torreóns a modo de miradoiro. Nas diferentes construcións da época que podemos observar en todo o conxunto da facenda, apreciamos como o arquitecto optou por empregar o granito en forma de cadeirados almofadados sen pulir, ao redor de fiestras e portas. En contraste con estas pezas de granito rudo, o resto das paredes móstranse totalmente lisas e caleadas. Actualmente esta propiedade está destinada á explotación de servizos de hostalería e hospedaxe.