Certame Francisco Añón de poesía

Dende o ano 1996 o Concello de Outes, cada 17 de maio –Día das Letras Galegas- organiza e celebra o certame de poesía na honra do seu ilustre poeta Francisco Añón Paz. Arredor de seis categorías distribuídas por idades, artéllase este Certame de poesía único na nosa comunidade, xa que, aglutina rapazada dende os seis anos ata sen límite de idade. A el pode concorrer quen o desexe, como requisito deben presentar os seus traballos en lingua galega. Despois de toda a nosa traxectoria, podemos constatar que xa son moitas as voces poéticas gañadoras do Francisco Añón de poesía que, a día de hoxe, son un referente no panorama poético galego.